Dopravně-psychologické vyšetření

Jako akreditovaný dopravní psycholog nabízím provedení dopravně-psychologického vyšetření
  

Kdo je povinnen podrobit se dopravně-psychologickému vyšetření?

1) Řidič vozidel skupin C, C+E a C1+E

2) Řidič vozidel skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E

3) Řidič, který žádá vrácení... číst dál

Co přesně říká zákon?

Zákon č. 133/2011 Sb.:
Datum účinnosti: od 1. srpna 2011.
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

§ 87a
Dopravně psychologické... číst dál