Profesní životopis

 

Absolvoval jsem studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiu jsem absolvoval základní vojenskou službu jako asistent psychologa Hlavního velitelství Vojenské policie. Od té dobse věnuji jednak práci v oblasti klinické psychologie (psychologická diagnostika, psychoterapie, hypnóza, krizová intervence, relaxace) a jednak práci v oblasti psychologie práce (psychologické výběry, trénink zaměstnanců, teambuildingové kurzy, koučing).

Zabývám se odolností vůči stresu, psychologií katastrof a hromadných neštěstí, krizovým managementem, posttraumatickou stresovou poruchou, mám zkušenosti z práce psychologa v zahraničních vojenských misích.

Odborná praxe:

Od září 2000 dosud – klinický psycholog (od roku 2002 zástupce primáře oddělení), Ústřední lékařsko-psychologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Od ledna 2012 dosud - vedoucí Subkatedry klinické psychologie IPVZ

Od října 2007 dosud - výuka klinické psychologie na FTVS UK

Od roku 2005 dosud – výuka klinické psychologie v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Od roku 2006 dosud spolupráce při outdoorových a teambuildingových kurzech, Exedra, o.s.

Březen 2006 – červen 2006 – Psycholog X. kontingentu Vojenské policie, Al-Shaibah, Irák

Duben 2003 až říjen 2003 – Psycholog kontingentu 7. polní nemocnice, Basra, Irák

Výuka Zulligerova tabulového testu, Testcentrum – Hogrefe

Výuka Zulligerova diapozitivového testu, Testcentrum – Hogrefe, IPPP

Říjen 1999 až září 2000, základní vojenská služba ve funkci „Psycholog – asistent“, Hlavní velitelství Vojenské policie

Kvalifikační zkoušky:

Zkouška ze speciální průpravv oboru klinická psychologie, 2004

Zkouška z funkční specializace v psychoterapii, 2006

Vzdělání a kurz(výběr):

Kurzy IPVZ v rámci předatestační přípravy

Certifikovaný kurz - Rorschachova metoda 1 – 6, IPVZ

Psychoterapie v léčbě chronické bolesti, IPVZ

Psychologický management hromadných katastrof, MO, Praha, 2000

Krizový management a PTSD, MO, Praha 2001

Zulligerův tabulový test, Testcentrum, Praha, 2002

Critical Incident Stress Management, ICISF, UMBC, Praha, 2002

Výcvikový seminář Assessment a Development centrum, Testcentrum, Praha, 2003

Kurz MMPI-2, Testcentrum, Praha, 2003

Psychosomatika, IPVZ, 2005

Systematický výcvik v KBT psychoterapii, ukončen červen 2005

Hypnóza I, PL Kroměříž, 2005

Krizová intervence, Remedium, 2005

Hypnóza II, PL Kroměříž 2006

Kurz Hand test a Lüscherova klinická diagnostika, Testcentrum, 2006

Kurz pro žadatele o soudně-znalecké oprávnění, IPVZ, 2007

Certifikovaný kurz – Minnesota Multiphasic Inventor– 2, IPVZ, 2007

Kurz – Psychologické aspekty somatických onemocnění, dlouhodobých onemocnění a zásady paliativní péče, IPVZ, 2007

Kurz – Psychopatologie adolescence I, IPVZ, 2008

Kurz – Neuropsychologické diagnostické metodv praxi, PCP, 2008

Kurz – Praktická neuropsychologie, IPVZ, 2008

Kurz – Cognitive-Behavioral and Dialectical-Behavioral Therapy, Harvard Medical School, 2008

Kurz – Psychopatologie adolescence II, IPVZ, 2008

Psychologické sympozium – Novinkv neurovědách, Neurotrend, o.s., 2008

Kurz - - Struktura a organizace osobnosti v psychologické diagnostice, IPVZ, 2008

Kurz - Operacionální a psychodynamická diagnostika

Publikační činnost (výběr)

• Brückner B., Král P., Vojenská policie a psychická nezdolnost, Vojenský profesionál, str. 122-126, 1-2-3/2001, AVIS, Praha

• Král Pavel, The System of the Psychological Sselection in the Czech Armed Forces, 37th International Applied Military Psychology Symposium, Praha, 21.-25.5.2001

• Tichy Vlastimil, Kral Pavel: Preparing Organizations of Acute Crise Intervention at Disaster in the Czech Republic, 37th International Applied Military Psychology Symposium, Praha, 21.-25.5.2001

• MUDr. Vlastimil Tichý, Mgr. Pavel Král, Psychiatric and Psychological Treatment During the Humanitarian Mission of ACR in Turkey (30.8. - 19.11.1999), 5th International Military Mental Health Conference, 16 – 18 december 2002, Herford, Germany

• Kral Pavel, The Role of Clinical Psychologist During the Floods in Czech Republic in Summer 2002, 5th International Military Mental Health Conference, 16 – 18 december 2002, Herford, Germany

• Král Pavel, Předběžné sdělení o psychologickém vyšetření navrátilců z Afghánistánu, Konference psychologů v resortu MO, Vyškov, září 2002

• Kral Pavel, The Future of the Psychodiagnostic Methods in Psychological Selections, International Applied Military Symposium, 20. –24. May 2002, Amsterdam, http://www.iamps.org/IAMPS_2002_Kral.pdf

• Král Pavel, Systém psychologického výběru v AČR, Psychologické dni, Trenčín, 10. – 12.9.2001

• Klose J., Černochová D., Král P., Vídeňský maticový test, Testcentrum, Praha 2002

• Král Pavel, Dynamika rozvoje psychických obtíží u příslušníků kontingentu 7.PN – přednáška, 3. konference odborné Společnosti vojenských lékařů a farmaceutů ČLS JEP, Hradec Králové, 20. – 21.11.2003

• Král P., Hudlička P., Poučili jsme se z povodní?, Psychologie Dnes 10/2003

• Král P., The Commander and His Performance – Expectations and Myths, International Applied Military Symposium, 2004, Oslo, http://www.iamps.org/Presentation_IAMPS_2004_Kral.pdf

• Král P. (et al.) Zkušenosti s využitím Zulligerova Tabulkového testu, 47. sjezd vojenských psychologů a psychiatrů, VZ Smrekovica, 22.-29. 9.2005

• Král P., Klose J., Tíchý V., Holub M., Psychiatrická a psychologická péče při hromadných neštěstích

• Effect of CBT and Anxiolytcics in the Therapy of Anxiety Disorders, 8th Military Mental Health Conference, 12.-14.12.2005, Prague

• Král, P., - Leadership in the Changing Eenvironment, International Military Mental Health Conference, Gosport (UK), 2006

• Král, P., Klose, J. – Psychologist and His Tasks During the Deployment, Xth European Congress of Psychology, Prague, 2007

• Klose, J., Král, P. - PTSD Related Problems in the Czech Army, Xth European Congress of Psychology, Prague, 2007

• Pulkrábková, A., Král, P., Klose, J. Military Personnel Selection for Mission in Czech Armed Forces, Xth European Congress of Psychology, Prague, 2007

• Král, P. - KBT u hraniční poruchy osobnosti (kazuistiky), 26. česko-slovenská psychoterapeutická konference v Luhačovicích 16.-20. říjen 2007

• Král, P., et al. - Nejzávažnější stresory v zahraničních vojenských misích - předběžné výsledky grantového výzkumu, Sjezd českých a slovenských vojenských psychiatrů a psychologů Hrubá Voda 25–27/9/2007

• Vevera, J., Jirák, R., Uhrová, T., Žukov, I., Král, P., Tichý, V., - Možnosti ovlivnění agitovaného a násilného chování v psychiatrické praxi, Psychiatrie pro Praxi; 2007; 2: 66–71

• Král, P. – Nové trendy v psychoterapii posttraumatické stresové poruchy, Jihočeské psychiatrické dny, Srní, 23-24/11/2007

• Král, P., Klose, J., Černochová, D.; Psychodiagnostic Method Administration as a Modificatory Factor of the Successsfulness, poster, International Military Testing Association, Gold Coast, Australia, 2008

• Král, P. – Psychické reakce na dlouhodobou pracovní neschopnost, Národní pojištění, 2007; 7: 27 – 29

• Král, P.; Příručka pro práci s Zulligerovým diapozitivovým testem, Testcentrum, 2008

• Král, P., Pulkrábková, A. – Psychologická a psychoterapeutická péče o vojáky zraněné v misích, Sjezd vojenských psychiatrů a psychologů, Zaječí, 15.-16.10.2009

• Pěkný, R., Král, P., Hegedüšová, R., Kalinová, A. – Psychopatologické proměnné u vojáků z povolání hospitalizovaných na Psychiatrickém oddělení ÚVN Praha, Sjezd vojenských psychiatrů a psychologů, Zaječí, 15.-16.10.2009

• Král, P., The Most Severe Stressors During the Military Missions, International Military Psychology Symposium, September 13-16, 2010, Sliema, Malta

• Král, P., Spolupráce psychologa v rámci bariatrické chirurgie, Sjezd vojenských psychologů a psychiatrů 2010, Komorní Hrádek, 9-11/11/2010

• Král, P., Česká standardizace WAIS-III in Havlůj (ed) at al, Wechslerova inteligenční škála pro dospělé, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2010

• Král, P., Psychoterapie po česku, Psychologie dnes, 2/2011

• Kral, P., The Most Serious Stressors in the Foreign Military Missions, HFM-205 SYMPOSIUM MENTAL HEALTH AND WELL-BEING ACROSS THE MILITARY SPECTRUM, Bergen, Norway, 11.-14.4.2011

• Kral, P, The impact of military mission on psychological well being - the Longitudinal Study, The International Applied Military Psychology Symposium 2011, Vienna, Austria, May 23-27, 2011

• Vochozkova, L., Kral, P., Gender Differences Among Military University Applicants, The International Applied Military Psychology Symposium 2011, Vienna, Austria, May 23-27, 2011

• Kral, P; Applying Zulliger Test in the Military Selection Process, International Military Testing Association Conference, Bali, Indonesia, October 31 – November 4, 2011

• Vevera, J., Král, P., Tichý, V.; Vojenská psychiatrie, in Raboch, J., et al.; Psychiatrie, Karolinum, Praha 2012

• Král, P.; Zvládání vtíravých myšlenek s agresivním obsahem v KBT, 8.česká konference kognitivně behaviorální terapie, Kroměříž, 17.-19.května 2012

• Král, P.; Možnosti klinické psychologie při práci s traumatizovaným pacientem (článek ve sborníku), Konference Aspekty práce pomáhajících profesí – AWHP 2012, Praha, 14.-15. září 2012

• Nováková E, May S, Říha M, Král P.; Direction specific or stabilization exercises for chronic low back pain patients: a randomized controlled trial; The McKenzie Institute® International Newsletter 2012 Vol. 1, No. 2, 2012

• Král, P.; Specializační vzdělávání v klinické psychologii, II. celostátní konference AKP ČR, Brno, 22.-23. února 2013

• Král, P.; Reálná délka terapie v KBT, 5. Slovenská konferencia KBT, Liptovský Mikuláš, 9. -11. května 2013

• Adler, A.; Delahaij, R.; Bailey, S.M.; Berge, C; Parmak, M.; Tussenbroek, B.; Puente, J.M.; Landratova, S.; Kral, P.; Kreim, G.; Rietdijk, D.; McGurk, D.; Castro, C.A.; NATO Survey of Mental Health Training in Army Recruits; MILITARY MEDICINE, 178, 7:760, 2013

• Herlesová, J.; Knappová, D.; Král, P.; Slabá, Š.; Staňková, V.; Wagenknecht, M.; Žmolíková, J.; Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací, Axonite CZ, Praha, 2013

• Herlesová J., Knappová D., Král P., Slabá Š., Staňková V., Wagenknecht M., Žmolíková J., Kravarová E., Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací, Obezitologie a bariatrie 2013, Hradec Králové, 17.-19.5.2013

• Král, P., Rozdíly kognitivního výkonu mezi obézními pacienty a běžnou populací, Obezitologie a bariatrie 2013, Hradec Králové, 17.-19.5.2013

• Kasalický M., Doležel R., Vernerová E., Král P., Nejčastější komplikace po sleeve gastrectomy, Obezitologie a bariatrie 2013, Hradec Králové, 17.-19.5.2013