Kurzy

Mohu pro Vás na míru připravit kurzy s psychologickou tematikou. Příklady takových témat:

 

Asertivita - kurz je zaměřen na zlepšení komunikačních dovedností, na umění argumentace, na schopnost obhájit své stanovisko.

 

Řešení konfliktů – kurz je zaměřen na pochopení podstaty konfliktů, komunikaci v konfliktní situaci, na zlepšení a udržení kontaktu

 

Zvládání stresu – kurz je zaměřen na pochopení podstaty stresu, na jeho význam a rizika, zvládání stresu

 

Time management – kurz je zaměřen na zlepšení využití času, na rozpoznání důležitého a podružného, na stanovení priorit


 

ψ    Součástí všech kurzů je teorie i praktický nácvik

ψ    Je možno domluvit se i na jiných tématech