Psychologická terapie

 

 

V rámci psychologické terapie Vám nabízím pomoc při:

 

ψ   Depresích

 

ψ   Úzkostech

 

ψ   Fobiích

 

ψ   Obsedantně-kompulzivní poruše

 

ψ   Posttraumatické stresové poruše

 

ψ   Zvládání traumatických zážitků

 

ψ   Doprovázení při ztrátě blízké osoby

 

ψ   Vyrovnávání se s náročnými životními situacemi

 

ψ   Přepracování a chronickém stresu

 

ψ   Zvládání chronické bolesti

 

ψ   Sníženém sebevědomí a hledání sebedůvěry

 

ψ   Psychosomatických potížích

 

Není samozřejmě možné uvést zde výčet všech možných obtíží. Pokud uvažujete o terapii, kontaktujte mne a spolu zhodnotíme, zda Vám mohu pomoci a případně se domluvíme na další péči.